e
sv

Vikingler hakkında yanlış bilinenler… – CHIP Online

Vikingler hakkında incelemeleri özetlemeküz pek çok şey, özellikle popüler odaklı dizi, film ve oyunlarla desteklense de, aslında vurgulamak doğru değil. Kürk ve deri şapkalar, boynuzlu miğferler, uzun yıllar erken orta çağ Viking savaşçılarını tüketmek temel görsel olarak gördükleri ortaya çıkıyor. özellikle boynuzlu miğferleroyuncaklardan maskotlara, giysilerden çizgi filmlere hemen her yerde kullanılır.

Ne yazık ki, aslında bu boynuzlu miğferler gerçek bir kaynamaya dayanmıyor. Vikinglerin bu miğferleri giydiğine dair herhangi bir tarihi kanıt bulunmadığı ve ortaya çıktığı kadar hiçbir sit alanı böyle bir örnekle karşılaşılmadı.

Boynuzlu miğferler gerçek değil

Boynuzlu miğfer görüntüsü, ilk olarak 19’uncu yüzyılda kostüm koruyucuları ve özellikle Carl Emil Doepler tarafından popülerleştirildi. Dönemin akımlarına uygun bir şekilde, Viking savaşçıları efsaneleştirildi ve operalar gibi bazı gösterilerde de Vikingleri bölüm sınırlamaları için çeşitli görseller deneyimi. Vikingler gerçekten yaşamış ve Avrupa anakarası, Rusya, İngiltere, İzlanda, Grönland ve Amerika dahil olmak üzere pek çok bölgede yağmalamış, ev hayatı sürdürklerinde de tüccarlık yapmış bir grup olsa da, günümüzde hayal edilen görüntü ne yazık ki büyük oranda hayallerden oluşmaktadır.

Kuzeyliler, Paganlar…

Belki de daha ilginç bir şekilde, “Viking” Günümüzde bir isim olarak kullanılsa da, eski dillerde aslında bir aktiviteyi yürütmek bir eylem olduğu görülüyor. Ancak bu etkinliğin ne olduğu görülmemektedir. “Vikingr” kavramı ise genellikle yurt dışında ve deniz yoluyla bir keşfe çıkan bir kişiyi (çoğul hali “vikingar”) tanımlıyor. 12’nci yüzyıl evi, “vikingar” kelimeleri İzlanda destanlarında İskandinavya, Baltık ve İngiliz sularını saran agresif, korsan gruplarının benzerleri için kullanılıyor. “Viking” denilince akla gelen görselin içeriği de genellikle bu İzlanda destanları oluşturuyor. O dönemlerde, çoğunlukla Avrupa’nın doğu ve doğusunda yaşayan Hristiyanlar bu insan topluluğu “Kuzeyliler” veya “paganlar” olarak tanımlanıyordu.

Bu merkez, Vikingler denilince yörede yaşayan insanların tamamından oluşan büyük bir grup hissinin doğduğunu ancak aslında, Dünya’nın pek çok bölgesinde olduğu gibi, her biri kendi liderlerine ve yöneticilerine sahip çok sayıdaki farklı grupları ele geçiren ve yönetenleri beraberinde aynı büyümeye sahip tek bir “Vikingler ” grubu olarak tüketiminin doğru olmayacağına dikkatte fayda var.

“Viking” savaş gruplarının etnik olarak özel olmadığını gösteren çok sayıda kalıntı kanıt da bulunuyor. Bu harekete geçirme veya yağma gruplarının sahip olduğu muazzam hareket gücü, yönetimi içinde pek çok farklı yerleşim ve etnik kökenin bir arada bulunduğunu söylemek geliyor. Özellikle kurdukları ticaret yollarının Amerika’dan Afganistan’a kadar uzandığı dönemde bu kültürel birleşim çok daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Elde ettikleri başarıların bir sebebi olarak bu kültürel çeşitlilik ve kültürlere ve halklara uyum gösterebilmeleri belirtiliyor. Modern İskandinavya, BK, İrlanda, İzlanda, Grönland, Estonya, Ukrayna, Polonya ve diğer kalıntı alanlarındaki 442 eski insan genom analizine göre, Vikingler genetik olarak çeşitli bir gruptu ve “etnik güvenlik” konseptine sahip değildi.

Vikingler hakkındaki gönderilerimizin çoğu, aslında popüler kültüre aittir.

Vikingler cahil değildi

Vikinglerle ilgili yanlış bilinen bir diğer şey de, çoğul okuma yazması olmayan ve bilgisiz insanlar olarak göstermeleridir. “Futhark” olarak öğretmen (alfabelerinin ilk 5 harfi) ve rünlerden oluşan kendi alfabelerine sahiplerdi. bu yazı sistemi sadece Vikinglere özel değildi ve Kuzey Avrupa, İngiltere ve İzlanda’daki Cermen halkları gibi diğer pek çok halk tarafından da kullanılıyordu.

Ayrıca tek bir sistem de bulunmadu ve zaman içinde gelişerek 3 farklı futhark sistemi (24 karakterli Eski Futhark, 100 ve 800 yılları arasında, 16 karakterli Yeni Futhark 800 ve 1200’ler arasında kullanılırken, 33 karakterli Anglo-Sakson Futhark 5’inci yüzyıldan itibaren İngiltere’de kullanılmıştı) bulunuyor. Akıllara durgunluk veren şeylerden bahsedince insanların gittikleri daha mistik ve büyülü şeyler gelse de, bu rünler övgü ödemeleri ve stokları gibi sıradan şeyler için kullanılıyordu. Bulgular arasında pek çok farklı dini nesne ve çeşitli muskaları olsa da, aynı zamanda insanlar arasında iletilen kısa mesajlar, anılar ve hatta şakalar bulunuyor.

Vikingler ve dini inanışlar

Yukarıdaki bölümlerin da tahmin edileceği gibi, Vikingler, kendilerini ile aynı zamanda yaşayan Hıristiyanlar tarafından tanımlandığı gibi “tanrısız paganlar” değiller. Ne yazık ki günümüzde Vikingler olarak tek grup topladığımız çok sayıda farklı grup ayrı inançları ve ayinleri hakkında çok az şey biliniyor olsa da, bölgenin yerleşim bölgeleri farklı dini ayinleri ve seremonileri olduğu biliniyor.

Son olarak, popüler kültürdeki hiper-agrasif maskülen savaşçılar olarak anlatımları, tarihsel olarak doğru olmamanın yanı sıra, yukarıdaki envanterimiz üzere farklı kökenlerden insanların da algılanmasından dolayı Viking ırkı egemenliği ve benzerlerinin son çapındada popüler hale getirilmiş bir algıdan öteye gitmeyi beklemediğinite fayda var. Ayrıca, Vikinglerin sadece barbar ve yağmacı değil erkekler olarak kullanımı da doğru. Yapılan inceleme ve araştırmalar, Viking gruplarının yoğun yağma dışında satıcılar, kaşifler, diplomatlar, çiftçiler olarak farklı etkinliklerde bulunduklarını gösteriyor. Ayrıca Viking insanıda kadınların da yer alabildiğini gösterdiğini gösteriyor.

  • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.