e
sv

Kirada oturanlara kötü haber: Daha hızlı yaşlanıyor olabilirsiniz

Yeni bir araştırmaya göre, kiralamanın biyolojiniz üzerinde işsizlikten iki kat daha fazla olumsuz etkisi var ve daha hızlı yaşlanmanıza neden oluyor.

Bu sonuçlara ulaşmak için çalışma temsili UKHLS’den yararlandı (Birleşik Krallık Hanehalkı Boylamsal Araştırması) ve BHPS’den elde edilen veriler (İngiliz Hanehalkı Panel Araştırması – İngiliz Hanehalkı Panel Anketi) alınan anket yanıtlarını kullandı. Küf ve soğuk gibi yapısal stres faktörlerinin yanı sıra yüksek fiyatlar ve aşırı kalabalık gibi psikososyal konulara ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Bu bilgi daha sonra biyolojik yaşlanmanın bir ölçüsü olarak kullanılır. DNA metilasyon analizi için kan örnekleri alındı ​​ve anket katılımcılarının sağlık kayıtlarıyla eşleştirildi.. Çalışmada ayrıca katılımcıların yaklaşık 10 yıllık barınma koşulları da dikkate alındı ​​ve ardından veriler analiz edildi.

Tüm bunların sonucunda kiralık evlerde yaşayan insanlar daha hızlı yaşlanıyor.Bir mülk sahibi olmak yerine kiralamanın etkisinin, bir kişiye işsiz olmaktan iki kat daha fazla zarar verdiğini buldu. Biyolojik yaşlanmanın bu artan oranı, daha önce sigara içen birinin ömür boyu sigara içmeyen biriyle karşılaştırıldığında yaşadığı etkiden bile yüzde 50 daha fazlaydı.

Daha hızlı biyolojik yaşlanmanın özellikle insanlar kira ödemelerini kaçırdıklarında veya kendilerini kirliliğe ve çevre sorunlarına maruz bırakan yerlerde yaşadıklarında yaygın olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutların biyolojik yaşlanma hızı açısından mülklerden farklı olmadığı görüldü.

Yazarlar makalelerinde şöyle yazıyor: “Sonuçlarımız, zorlu barınma koşullarının, daha hızlı biyolojik yaşlanma nedeniyle sağlığı olumsuz etkilediğini gösteriyor.diyor ve şöyle devam ediyor: “Ancak biyolojik yaşlanmanın geri döndürülebilir olması, konut politikası değişikliklerinin sağlığı iyileştirme yönündeki önemli potansiyelini vurguluyor.

Araştırma gözlemsel olduğu için nedensellik hakkında bir sonuca varılamıyor ancak araştırmacılar süreci yavaşlatmanın anahtarının şu olduğunu söylüyor: Özel sektörden kiralayan kişilerin tedavi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi olabileceğini öne sürüyor.

Yazarlar, “Günümüzde kiracılardan ziyade ev sahiplerine ve yatırımcılara öncelik veren politika kararlarına bağlı olarak özel kiracı olmanın ne anlama geldiği belirsizdir.diye yazıyor ve ekliyor: “Gereksiz tahliyelerin sona erdirilmesi, kira artışlarının sınırlandırılması ve koşulların iyileştirilmesi (bunlardan bazıları bu veriler toplandığından bu yana Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerinde meydana gelmiştir) gibi özel kiralamayla ilişkili stres ve belirsizliği azaltmaya yönelik politikalar, bu konuda bir miktar yol kat edebilir. Özel kiralamanın olumsuz etkilerinin azaltılması.

Çalışma Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlandı.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.