e
sv

İnsanlar mı daha ağır; hayvanlar mı

Çevre araştırmacılarından oluşan bir ekip, tüm vahşi memelilerin biyokütlesinin tahmini bir hesabını yaptı ve insanların toplamının çok daha ağır olduğunu buldu.

İsrail, Rehovot’taki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Ron Milo Elde edilen ekip, küresel ölçekte koruma çabalarını izlemek için kullanmak bir ölçüm belirlemeye sabit. Ekip, savunma, “Tek bir organizmanın garanti altına alınması, tespit edilebilirlik, yıllar arası tahmin ve mevsimsel değişkenlik ve özellikle küçük gövdeli türler için ölçüm yöntemlerinde standardizasyon eksikliği gibi sorunlar nedeniyle tek bir tür için bile teknik olarak zordedi ve devam etti: “Tüm memelilerin biyokütlesini kendilerini, çok farklı vücut hayvanlarına sahip türleri karşılaştırmamızı sağlayan. Bu nedenle biyokütle, tür zenginliği ve diğer sınırlamaları ölçütlerini kalıcıdır ve küresel dünyanın vahşi memelilerin bolluğunun ve ekolojik ayak izinin bir göstergesi, küresel yaban yaşamının zamansal dinamiklerini takip etmek için bir ölçüt ve koruma çabaları için bir veri kaynağı olarak hizmet edebilir.

Ekip öncelikle belirli türler için mevcut nüfus tahminlerini topladı. Tüm vahşi kara memelileri kısıtlamaları sadece yaklaşık yüzde 6’sı olan 392 kara memelisi için tahminler bulabildiler. Ekip, diğer türler için tahminler yapmak üzere makine makinelerini kullanıyor.

Ekip, “Ayrıca her bir vahşi kara memelisi için hayvan bolluğunun bulunduğu türe özelliklerin bir sınıfını elde ettikleri” diyor ve ekliyor: “Türe sahip özellikleri ve küresel nüfus raporlarını kullanarak, küresel bolluk tahminlerinden yoksun olan türlerin kalan yüzdesi ≈94’ün küresel özelliklerini anlayan bir makine bilgisayarlarını model oluşturduk.

Bu model, 4.805 memeli türü için tahminler sağladı. Oluşturulan tahminler, yaşadığını düşündüğü 6.400 kara memelisi türlerinin toplulukları az olsa da, ekip aileleri çok az olduğu balıkları hesaplamaya dahil etmemişler ve nadir göz özelliklerini ön kuralları, genel biyokütle üzerindeki etkisinin zaten küçük örneklere inandıklarını belirtti.

Vahşi memelilerin toplam ağırlığı: 22 milyon ton!

Ekip, tüm vahşi memelilerin biyokütlesinin yaklaşık 22 milyon ton olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu biyokütle türler arasında eşit olarak dağılmış değil ve yaklaşık yüzde 40’ını sadece 10 tür oluşturuyor.

Beyaz kuyruklu geyik, tahminen 45 milyon bireye dağılmış 2,7 milyon tonla herhangi bir türe göre (insanlar hariç) en fazla biyokütleyi oluşturuyor. Ardından 1,9 milyon ton ağırlıkla yaban domuzu gelirken, onu 1,3 ton ağırlıkla Afrika savana fili gözlemcileri.

İnsanlar ise yaklaşık 390 milyon tonluk bir biyokütleye sahipken, canlı hayvan olarak yetiştirilen sığırlar 420 milyon tonla yetinmeyi bile daha ağır basıyor. Ancak bunlar, doğal olarak vahşi memelilere dahil değil.

Ekip, bulgularını şöyle özetliyor: “Memeli biyokütlesinin küresel gruplarının, vahşi memeli gruplarının üzerindeki insan kaynaklı baskıların oluşturduğu: artan insan popülasyonu, hayvan temelli ürünlere yönelik artan küresel talep ve buna bağlı olarak fabrika çiftliklerinin gruplarından, örneğin evcil memelilerin artık vahşi kara memelilerinden 30’a bir ölçüde daha ağır bastığı bir koruma sebep oluyor. Biyokütle, koruma statüsünün veya antropojenik baskıların doğrudan bir göstergesi olmasa da, vahşi ve evcilleştirilmiş türlerin biyokütlesi arasındaki oranın, insanlığın gezegenimizin üzerindeki etkisindeki performansıa ilişkin daha fazla kişinin fazla beklentisini düşünen.

Ulusal Bilimler Akademisi Çalışma Bildiriler Kitabı üzerinde yayınlandı.

  • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.