e
sv

Böbrek kanseri nedir? Belirtileri neler? Soru ve cevaplarla böbrek kanseri…

Böbrek organları, üreme üremeleri kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve anormal şekilde organları ile kötü niyetli sunucuları barındıran bir depodur. böbrek tübüllerinden ölme Renal Hücreli Kanser (RCC) en sık görülen (yüzde 90) nakil tipidir. Çocuklarda izlenen Wilms Tümörü (nefroblastoma), böbreğin toplayıcının Ürotelyal Karsinom, böbreğin kas, yağ gibi yumuşak dokularından hiç renal sarkom ve sonraki lenfoması böbreğin diğer kötü niyetli tümörleridir.

böbrek Kanseri Neden Olur?

Böbrek organının neden oluştuğu tam olarak bilinmekle birlikte bazı risk grupları sıralanmıştır. Bu risk grupları arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, ailede nakil kanseri öyküsü, sigara ve alkol kullanımı, obezite, diyabet, kardiyovasküler, kronik aşı hastalığı ve toksik kimyasal ajanlara tutulması sıralanabilir.

böbrek kanserinin hastalarıi nelerdir?

  • Böbrek kanserinin klasik belirtilerinden kan gelmesi, yan ağrısı ve ele gelen kitle olarak bilinir. Ancak bu bedendeki hastalar ancak yüzde 10-15’lik küçük bir kısmından izleniyor.

  • Hastalık zaman çoğu erken evrede belirti dışa sinsi bir şekilde ilerlemekte, son evrenlere ulaşıp çeşitli organlara sıçradığında kemik ağrısı, kilo kaybı, kısa, sarılık, iştahsızlık ve yorgunluğu gibi şikayetlere neden olmaktadır.

  • Erken evrede tanı konulan hastaların büyük kısmı başka bir nedenle yapılan radyolojik görüntüleme yöntemleri sırasında rastlantısal olarak saptanmaktadır.

  • Erken tanı ile yüzde 85’in üzerinde sağkalım sağlanması nedeniyle, özellikle aile öyküsü olan ve risk faktörü taşıyanların rutin ürolojik kontrollerini aksatmaması oldukça önemlidir.

Böbrek Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Anamnez ve fizik muayene: hastaların yakınları ve geçmişleri hakkında öncekilerin geleceği anamnez ve fizik muayene tanıya ulaşma yolunda ilk adımdır. Muayenede özellikle inşaatların yerleştiği karın yan bölgeleri ya da ele gelen kitle olup olmadığı araştırılır. Hasta yakınları, ölüm ve ölüm ilk değerlendirme hastalarından daha sonra yapılacak araştırmaları belirlemek için oldukça önemlidir.

Laboratuvar testi: Kan biyokimyası, kan sayımı ve risk analizine bakılarak; Boşaltmada kanama olup olmadığı ve iletimlerin işlevi hakkında bilgi edinilmektedir.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri: Böbrek kanseri genellikle görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilmektedir. Bu amaçla Ultrason (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) gibi radyolojik incelemelerden faydalanılmaktadır. Bu hamileliğin hem kanserinin varlığını tespit etmekte hem de tümörün büyüklüğünü ve yayılımını tespit ederek evrene götürmeyi sağlamaktadır.

Tümör belirteçleri: Böbrek hücreleri hücreleri tarafından üretilen belirli proteinleri tespit etmek için kullanılan marker tümör testi, kanserin yönlendirilmesi veya yayılım pencerelerini belirlemek için kullanılabilirler. Bu konuda çok sayıda çalışmada yapılsa da prostat kanserinde rutin kullanılan PSA benzeri bir tümör belirteci inflamasyon kanseri için görülmez.

Biyopsi: Böbrek organlarını inceledikleri her rutin olarak çalıştırılmaları önerilmez. Ancak şüphede kalınan bir miktar tanı koyması için çalıştırılması mümkündür. Bu aşındırıcı dokudan numune alınıp patolojik inceleme yapılır. Bu sayede tümörün tipi ve agresiflik derecesi belirlenebilir.

böbrek kanserinin tedavisi nasıldır?

Böbrek kanseri tedavisi, evresine, hamileliğe, yayılım düzeyine ve genel sağlık yüküne göre dağılımı. En yaygın nakil tedavisi yöntemleri:

Cerrahi tedavi: böbrek tümörlerinin tedavisinde temel yöntem cerrahidir. Tümörün boyutu ve yerleşimine göre sadece tümörlü parçanın çıkarılması (parsiyel nefrektomi) ya da tümörlü böbreğin tamamen çıkarılması (radikal nefrektomi) ameliyatları uygulandı. Operasyonlar bu ameliyatlar açık, laparoskopik veya robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

Ablatif tedaviler: Küçük tümörü olan uygun hastalar için ablatif tedaviler (mikrodalga termal ablasyon, radyofrekans ablasyon, kriyoterapi) dediğimiz böbreğin korunarak sadece tümörlü kısmının yakıldığı işlemler uygulanabilmektedir. Bu sayede böbreğe zarar organları tümörlü kısım yok edilebilmektedir.

İmmünoterapi: Bu tedavi yöntemi kanser hücreleri ile tüketim için tüketim sisteminin uyarlanması esasına göre belirlenir. Bu amaçla kullanılan ilaçlar genellikle kanserin ilerlemiş evrelerinde kullanılan ve cerrahiye ek olarak, tek başına veya taşıdığı ile birlikte uygulanır.

Hedefe yönelik (Hedefli terapi) tedaviler: Eğer hastalık diğer organlara sıçramışsa son yıllarda kullanan ve oldukça iyi yanıt alınabilen hedefe yönelik tedavilerle etkili sonuçlar verebilmektedir. Bu ajanlar çeşitli mekanizmalarla tümör üremelerinin çoğalma döngülerini engellemektedir.

Böbrek kanseri hastası için tavsiyem ise hastalıkları hangi organları olursa olsun her zaman iyimser tavırlardır çünkü erken evrede saptanan hastane içinde kitle sınırlarında cerrahi tedaviyle zaten büyük oranda kür sağlar. İleri evre hastalıkta ise cerrahiye ek olarak uygulanan Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi sayesinde son yıllarda bu doktor tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmış ve etkili yanıtlar elde edilmeye hedefleniyor.

böbrek Kanserinin Evreleri Nelerdir?

böbrek kanserinin evrelenmesi; tümörün yapısı, lenf nodu tutulumu ve komşu ve uzak organlara yayılım düzeyine göre yapılır. böbrek tümörü evrelemesinde en yaygın olarak TNM Sınıflaması kullanılmaktadır.

Evre I (en düşük evre): Tümör 7 cm’den daha uzakta ve uzatmada açıklık. Lenf düğümleri ve uzak organlara yayılım yoktur.

Evre II: Tümör boyutu 7 cm’den büyük ama sadece böbreğe ağzı. Lenf düğümleri veya uzak organlara yayılım olmamıştır.

Evre III: Tümör koruma dışındaki çevre dokulara veya ana damarlara uzanım gösterir ancak Gerota adı verilen koruma fasyasını aşmaz.

Evre IV (en ileri evre): Tümör böbreği saran doku bağ dokuları olan Gerota fasyasının taşıdığı taşmıştır veya aşılamaüstü bezi (adrenal) tutulumu vermiştir. Bölgesel ya da uzak lenf düğümlerinde tutulum olmuş olabilir. Kemik, parçalar, beyin ya da beyin gibi vücut uzak organlarına yayılım göstermiş olabilir.

İyi Huylu böbrek Tümörleri Nelerdir?

İyi idame (iyi huylu) muayene tümörleri, revizyonteki kanser ve sarkom dışı tümörleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tümörler; aşılama kistleri, anjiomyolipomlar, onkositomlar, kortikal ve metanefrik adenomlar, mikst epitelyal stromal tümörler ve leiomyomlardır. İyi hayaletler bu tümörlerde de tedavi seçimine karar veren tümörün boyutu, semptom vermediği gibi parametreler göz önüne alınır. Örneğin, s kontrolleri olan, hızlı büyümeyi gösteren veya büyük boyutlara ulaşan anjiomyolipomlar cerrahi olarak çıkarılmalı veya embolizasyon tedavisi uygulanır. Büyük boyutlara ulaşan veya şikayetlere yol açan aşılama kistleri ile kanserden ayırımı yapılamayan kitlelerde cerrahi olarak götürün.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi muayene tümörlerinde de erken hassas kontrol hücrelerinde en önemli parçalardan bölümler. Erken teşhis, kanserden daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesini sağlar. Erken dönemde belirtileriz seyreden muayene tümörlerinin erken muayene için düzenli sağlık taramalarının yapılması oldukça önemlidir. Bu taramalar, doğum kanseri ve diğer sağlık hizmetlerinin erken doğumların tespit edilmesini sağlar.

böbrek Kanseri Ameliyatı Riskli midir?

Böbrek kanseri ameliyatları diğer tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi çeşitli riskli alanlar. Bu riskli; kanama, organ yaralanması, emboli gibi cerrahiye bağlı komplikasyonlar, ameliyat sonrası enfeksiyon, kanama, tümör nüksü gibi riskler ve anesteziye bağlı bölmelerden oluşur. Böbreklerin derin yerleşimli, ana damarlara çok yakın ve oldukça yoğun kanlanan organlar olması ameliyat ameliyatları çeşitli riskler barındırmaktadır. Ancak cerrahi muayene tümörlerinde en önemli ve küratif tedavi olasılıkları vardır. Bu nedenle bu konudaki yapılar cerrahlar tarafından, en uygun teknikle ve gelişmiş hastanelerde bu işlemin yapılması oldukça önemlidir.

böbrek kanserinden nasıl korunuruz?

  • Düzenli sağlık taramaları: Böbrek organlarının erken evrede tespit edilmesi için düzenli sağlık taramaları yaptırmak önemlidir.

  • Sigara içmekten harcamak: Sigara içme riskinin artması, bu nedenle sigara içme tüketimi önemlidir.

  • Alkol kısıtlamaları: Kullanım kısıtlamaları nedeniyle alkol riski azaltılmaktadır.

  • Risk faktörlerini bilmek ve önlem almak: Böbrek kanseri için risk taşıyanlar arasında, diyabet, obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler yer alır. Bu kuşatmayı ve bunlara karşı önlem almanız önemlidir. Düzenli egzersiz, süreleri ve düzenli beslenme, ideal kiloyu koruma ve stresten uzak durma bu amaçla yapılması gereken en önemli yaşam tarzıdır.

  • Toksik maddelerden ve yanlış ilaç kullanımından sakınmak: Böbrek organları için risk faktörü olabilecek ilaç, zehirli maddeler ve radyasyondan uzak durmak son derece önemlidir.

Böbrek kanserinde yaşam süresi, hastalığın evresi ve derecesi, kişilerin genel sağlık durumu ve uygulanan tedavi seçeneklerine göre değişebilmektedir.

Böbrek kanseri hastası için tavsiyem ise hastalıkları hangi organları olursa olsun her zaman iyimser tavırlardır çünkü erken evrede saptanan hastane içinde kitle sınırlarında cerrahi tedaviyle zaten büyük oranda kür sağlar. İleri evre hastalıkta ise cerrahiye ek olarak uygulanan Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi sayesinde son yıllarda bu doktor tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmış ve etkili yanıtlar elde edilmeye hedefleniyor.

Böbrek Kanseri Hızlı Yayılır mı?

Böbrek tümörlerinin büyüme hızı ve kullanım organlarının patolojik özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bazı tümörler son derece yavaş seyirli seyrederken, agresif büyümeye sahip tümörler hızlı bir şekilde büyüyüp metastaz yapabilmektedir. Kanser hücreleri komşuluk yoluyla doğrudan büyüyerek, lenfatikler veya kan damarları boyunca yayılım (metastaz) yapabilmektedir.

böbrek Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Uygulanacak ameliyat yöntemine (parsiyel vs. radikal), tümörün boyutu, tümörün evresi, kullanılan tekniğe (açık, laparoskopik, robotik) ve cerrahın deneyimine göre ameliyat süresi değişkenlik göstermektedir.

böbrek Kanseri Tekrar Eder mi?

Her kanserde olduğu gibi kanser kanserlerinde tedavi sonrası nüks olabilir. Kanser hücrelerini cerrahi müdahale veya diğer tedavi yöntemlerini takiben idame veya vücuttaki diğer kalıntılardan kalan yapılardan tekrar çoğalabilirler. böbrek tümörleri uzun yıllar sonra bile nüks yeteneği potansiyelinden dolayı ömür boyu takip edilmesi gereken tümör tiplerindendir. Erken evre kanserinde daha ileri evrede olanlara göre nüks oranları daha yetersiz.

  • Site İçi Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.